Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Бонбониерата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Парадигма
Повече информация

Историята, разказана в тази книга се случва на пътя. Той е мястото на срещата, но най-вече - на разминаването. Пространство на изгубено равновесие, в което само думите са моста към намирането му. Героите са гласове, в които е възможно читателят да припознае себе си, което ще бъде част от пътя на думите и опита им да се слеят в изговарянето на живота, да са част от спиралата му.