Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Обявяване на провала

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Жанет-45
Повече информация

С „Обявяване на провала“ Марин Бодаков развива своята специфична поетическа линия, зададена в предишните две книги. Неговото писане знаково се различава от една типична у нас поетика на директното послание, на радикалната метафора и героическия жест. Тези 29 стихотворения изследват по-скоро ранимостта на тялото, неговата смутеност, коси, нокти, слабини. Слабостта като основание за осмеляване: „Надвих от разсеяност / глупостта ми изцяло стъписа съперника.“

Поезия, която се опитва да съобщи несъобщимото: съблазняване през плахост, победа чрез отказ. Поетика на крехкото и прекомерното, един минималистичен барок. Очароваща и безутешна книга.