Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Кралска кръв

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Кръгозор
Повече информация

За първи път от векове насам в Страната на сънищата се водят кървави битки за престола, придружени от интриги и насилие. Няколко са претендентите, които притежават кралска кръв, но кой наистина е достоен за крал? Кой ще успее да обедини видения и попътечовци? Кой ще бъде най-добрият владетел?

Отново изпълзяват зловещи сили, някои приятели стават предатели, а враговете са тези, които помагат! На кого да се довери Иво и какви тайни ще разкрие той в битката със злото…

Де Форси втренчи пронизващите си очи в Иво.

- Завзели сте тр-рона с измама и тр-рябва да понесете последствията от това. Обичайното наказание е смър-рт, но не може да бъдете екзекутир-ран. Имате кр-ралска кр-ръв.

Иво седна на твърдия нар. Чакай малко!

- Не съм искал никакъв трон! Всички ме смятаха за крал и ме накараха да бъда такъв.

- За съжаление, това няма значение – в гласа на Де Форси се промъкна нещо като съчувствие. – Вие си оставате затвор-рник.

Той се поклони и напусна килията.

- А майка ми? Какво ще стане с нея? – изкрещя след него Иво.

- Майка ви няма кр-ралска кр-ръв – каза сухо Де Форси.

Вратата хлопна тежко зад него.