Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Край на цитата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004
Стършел

"Мисля, следователно пародирам! По едно време гледам, че само пародирам…" така сатирикът Михаил Вешим обяснява намеренията си в тази книга.