Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Праисторическа антропоморфна скулптура; Проекции в българската скулптура

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
Дона Стоянова

Интересът към примитива в българското изкуство възниква през 70-те години на XX век. При появата си той представлява реакция срещу потъпкването на естествените пориви в изкуството и исконните човешки ценности. Художниците примитивисти възприемат наследството от далечни времена като своеобразен портал към духовното. За тях примитивите идват да припомнят истинския смисъл на думите съзидание, жизненост, изкуство - думи, които губят своето значение, превръщайки се просто в лозунги на епохата. Затова завръщането към примитивите е завръщане към изворите на творчеството. Там, където изкуството е имало винаги само един-единствен смисъл -да събира завладения от силите на хаоса разпадащ се човек.

***
Дона Стоянова завършва през 2008 година Националната художествена академия, специалност „Скулптура" при проф. Ангел Станев. През 2012 година получава научна степен доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Понастоящем преподава дисциплината „Примитивизмът и изкуството на XX век" в Националната художествена академия. Oт 2016 година е член на Съюза на българските художници и редовно взема участие в национални и представителни изложби.