Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Как Лора се научи да брои до десет

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Enthusiast
Повече информация

Една разходка в гората може да те научи на много неща.
Например да броиш до десет.
Ще кажете: „Че кой не може да брои до десет!“. Веднага ще ви отговоря – Лора. Тя е на мнение, че да можеш да броиш до едно е напълно достатъчно.
„Мога да преброя всяко нещо, което видя –
твърди тя. – Това ми стига.“
Лора е добро момиче и никога не отказва да помогне някому, когато е необходимо. Но понякога се оказва, че за да помогнеш, трябва да знаеш да броиш.
Поне до десет.

Лора можеше да брои само до едно.
„Това ми стига — каза си тя. — Мога да преброя всяко нещо, което видя.“
„Защо всички ме карат да броя повече от едно? — мислеше си Лора. — Ще се науча, когато тръгна на училище. Тогава ще се науча и да чета.
Дотогава предпочитам да ми четат.

Сотир Гелев е роден в Асеновград през 1960 г.
Научил се е да брои до десет на 14 септември 1967 г.
Толкова добре е овладял броенето до десет, че и досе-
га се справя отлично, когато му се наложи.
През 1982 г. прави анимационния филм „Пилето“.
След като завършва средното театрално училище в
Пловдив и започва да учи в Художествената академия,
той рисува комикси за списание „ДЪГА“. Негови са поре-
диците по книгите на Толкин „Хобит“ и „Властелинът
на пръстените“.
Работил е по сценариите на три игрални, един доку-
ментален и десетина анимационни филма.
През 1997 г. публикува стихосбирката „Следобедно
кюф те“. Стихове от тази книга влизат в Антология та
на българската поезия за 90-те години на XX век.
Сотир Гелев и брат му Пенко Гелев са продуценти на
детския образователен телевизионен сериал „Приказки
за физиката и астрономията“ за Българската национална
телевизия. От него заснемат 250 епизода. Сотир е сцена-
рист на стотина от тях.
Той е написал текста на комикс албумите „Илийчо и
Август“ и „Илийчо, Август и седемте джуджета“, чиито
илюстрации са нарисувани от Пенко Гелев.
Автор е на разказите в сборника „Илийчо, Август и
Гергин“.
През 2016 г. двамата братя печелят наградата на Ли-
тературен клуб „Перото“ в категория „Детска литера-
тура“ за комикса „Илийчо, Август и седемте джуджета“.
Същата година издават и книгата „Обикновени раз-
говори“ с рисунките на Пенко и диалози, написани от
Сотир.
„Как Лора се научи да брои до десет“ е първата дет-
ска книга, чиито текст и илюстрации са негово дело.