Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Поздрави от мен боговете

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012
Литавра
Повече информация

Димитър Воев - създателят, вдъхновителят и концептуалистът на рок-група 'Нова генерация' бе художествено явление и последователен новатор и то не само в областта на музикалния авангард.