Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

В печалния хан на дните

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2019
Жанет-45
Повече информация

В печалния хан на дните се срещат каруците на миналото
и керванът на бъдещето.

Изули обувките си, пътниците пият вино
и се псуват по цели нощи.

Ханджията ги гледа от дъното,
надига вежди и слухти.

Не вярва на нито един от тях –
всички ще си тръгнат,
а ханджийката ще мрънка колко има да се чисти.

На сутринта, докато оправя двора,
съвсем очаквано ги вижда да потеглят натам, откъдето са дошли.

Мартин К. Илиев е лауреат на ХХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – 2018 г.