Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Черно

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Повече информация

"В Черно са поетичните ми книги, написани след Бяло. Нещата в Черно не са непременно различни от предишните – те по-скоро, събрани на едно място, подчертават насоката и интересите ми, които са ме водели още от самото начало на писане на поезия. Бих искал да отбележа и специалното значение на това издание за мен, защото съдържа и последната книга, 4етири, която направих заедно с Малина Томова."
Илко Димитров

"Късната поезия на Илко Димитров е изцяло заета с параметрите на вътрешното пространство. Специфична поезия, съставена от афоризми, сентенции и философски размисли, действащи като своеобразни сеизмографи на духа. Като умствена вселена, в която състоянието на интелектуална превъзбуда Обсебва толкова, колкото и трезвата прозорливост. Като вик на личността на кръстопът."
Иван Теофилов