Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Халифът-щърк

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
Сонм
Повече информация

Михай Бабич (1883-1941) е ярък представител на модернизма, принадлежащ към първото поколение творци, обединени около едно от най-важните критически издания в унгарската литературна история - списанието „Нюгат", повлияно от символизма, натурализма и импресионизма. Наричат го „унгарския Т. С. Елиът" заради лириката му, чийто връх е автобиографичната поема „Книга на Йона" (1940). Автор е на няколко романа: „Коледната мадона" (1920), „Замъкът на картите"(1923), „Синовете на смъртта" (1927) и др.

„Халифът-щърк" е първият роман на Бабич, публикуван през 1916 г. и повлиян от фройдизма. Главният герой Елемер Табори води двойствен живот. Мъчителните му сънища вземат връх над реалността и с неумолимата си власт поразяват вътрешния свят на младежа. По признанието на Бабич в романа се отразява двояката същност на всеки поет, чието съществуване не се отличава с нищо особено на повърхността, но вътрешно той дълбоко страда в сънищата си. Темата е подсказана от самото заглавие: халифът от приказката се превръща в щърк, ала забравя вълшебните думи, с които може да стане отново човек.