Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

За Ахматова

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Рива
Повече информация

Ана Ахматова винаги е била особено любопитна и за биографите, и за широката публика. Всяка неточност или посегателство над индивидуалността и творчеството й поражда буен отклик. Вероятно това е една от причините Надежда Манделщам да й посвети своето изследване. А също и продължилото десетилетие общуване между двете забележителни личности в литературата и културата на Русия. Голямата дама на руската поезия и до днес остава подробно описвана, разгадавана и същевременно енигматична. Сигурно периметърът от руската духовност, който тя обхваща и покрива, е много по-широк от тозина други велики руски поети. Затова никой не е получил името, което неясно как е прилепнало към словото й, и към съдбата й на жена и майка - Ана на цяла Русия.