Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Последните ръкописи

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Small Station Press
Повече информация

Славе Гьоргьо Димоски е роден през 1959 г. в с. Велестово, община Охрид. Автор е на повече от петнайсет поетични книги, между които четири за деца, и на две есеистични. Съставител е на антологията „Тяло и струна” (Отворена книга на любовните и еротични мотиви в македонската лирика). От 2008 г. е председател на Управителния съвет на международния фестивал „Стружки вечери на поезията”, основател и ръководител на известния в Република Македония фестивал „Поетическа нощ във Велестово”. Носител е на авторитетните награди: „Млада Струга” („Стружки вечери на поезията”, 1982), „Златна ябълка” (Загреб, Хърватия, 1988), „Братя Миладинови” („Стружки вечери на поезията”, 2000), „Гран При на Европа” за цялостно творчество (Куртя де Арджеш, Румъния, 2009), Орден „Златна есен – Сергей Есенин” за принос към световната литература (Москва, Русия, 2012), два пъти е лауреат на наградата на град Охрид „Св. Климент Охридски, патрон на Охрид” за особен принос в подема на Охрид (2000 и 2012). Превеждан е на повече от двайсет и пет езика, а негови отделни стихосбирки са издадени в Русия, Полша, Швеция, България, Сърбия, Турция, Азербайджан, Монголия.

"...Книгата „Последните ръкописи” на Славе Гьоргьо Димоски представлява поетически текст, който впечатлява със своите характеристики: имплицитни, иконични знаци (херменевтики), полисемантичност, и преди всичко – върховен артистизъм на стиха. (...) Поезията в поетическия свят на Димоски става един вид „резервен език”, език от по-висока степен, онтологично коронясване на езика като поезия."
Венко Андоновски