Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Книга на разкаянията и утешенията

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2019
Жанет 45
Повече информация

Това не се случва често, случва се твърде рядко в писането на поезия – мъдростта да провижда през едно безкрайно внимателно, будно око, да се надвесва през него и да нахлува в теб, изпълнена с живот. Това става в новата поетична книга на Цочо Бояджиев.

Илко Димитров