Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Записки на жената призрак

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Жанет 45
Повече информация

Като отправна точка за настоящата книга послужиха търсения в Мрежата, научни статии, случайни факти, както и възгледът на OuHisPo (Ouvroir d’Histoire Potentielle – разклонение на OuLiPo), че съществуват събития в Историята, които се римуват помежду си. Въпреки усилията ми, се оказа невъзможно да открия повече информация за дейността на OuHisPo.