Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Ти, непрестанна новина: стихотворения

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Жанет 45
Повече информация

Иван Ланджев (1986) е автор на:
Поезия
„По вина на Боби Фишер“ (2010)
„Ние според мансардата“ (2014) / „Wir Mansardenmenschen“ (Berlin, 2017)
Хуманитаристика
„Поетика на себенадмогването. Наративни стратегии у късния Лев Толстой“ (2017)