Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Боб и метафизика

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004
Ciela

Текстовете в предлаганото издание са публикувани на страниците на в. "Сега" в периода 1998-2003 година. Авторът си е позволил да ги събере и да ги предложи на вниманието на любезния читател, подтикван от желание по този начин да ги извади от клопката на вестникарската мимолетност и фрагментарност. Основание за това е обединяващата тема -храната и трапезата като съществена част от историята на цивилизацията и по-точно част от една рядко изследвана в миналото, но все по-модерна през последните години история на всекидневния живот, или иначе казано, история на манталитета.
Към някои от текстовете са включени и автентични готварски рецепти от античността, средновековието и от по-ново време. С което се надяваме, че книгата ще бъде не само увлекателна като четиво, но в известна степен и практически полезна.