Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Пиеси

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2009
Фама
Повече информация

ЖАН-ПОЛ САРТР (1905 – 1980), е сред възловите френски интелектуалци на ХХ в., философ, белетрист, драматург и есеист, представител на екзистенциализма, автор на десетки творби. Най-знаменитите му произведения са „Битие и нищо”, „Погнусата”, „Стената”, „Думите”, „При закрити врата”. През 1964 г. е удостоен с Нобелова награда, която отхвърля.
Настоящият сборник съдържа пиесите „Мухите”, „Мъртви без гроб”, „Достойна за уважение”, „Дяволът и Господ Бог” и „Затворниците от Алтона”.
Съществуването предшества същността.
За съзнанието има само един начин да съществува – да има съзнанието, че съществува.
Достатъчно е един човек да ненавижда друг – и ненавистта ще се пренася от съсед на съсед, заразявайки цялото човечество.
Всъщност ние представляваме свобода, която избира, но не избираме да бъдем свободни: ние сме обречени на свобода.
Хората са безсилни единствено когато приемат, че са безсилни.
Нищо не се мени тъй често, както миналото.
Има дни, когато човекът всява у мен ужас.
Адът –това са другите.