Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Енциклопедия на руската душа

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2005
Жанет45
Повече информация

"Става дума за конфликт не просто между града и селото, между бащи и синове, а между два типа култури - едната, продуктивната, която се опитва да въплъти възможностите на страна като Русия, и другата, разрушителната, с нейния култ към алкохолизма и наркотиците, към убийството и недоверието спрямо всичко, което се върши. Всички - и французи, и американци - ми казваха: такава книга у нас не би могла да излезе".