Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Нищо

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Жанет 45
Повече информация

НИЩО

След мене няма да остане нищо.
Смъртта ще спи, детето ще расте.
Небето ще е чисто, чисто, чисто.
Ще има смърт. Ще има и дете.