Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Лимне

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
Пергамнет
Повече информация

Поезия в проза.

Можем ли да си представим поезията без „светая светих“ на чувствата? Ами без темата за социалния живот на човека, без демонстрацията на литературна култура? Каталог на видения и кротки всекидневни случки, „Лимне“ е за микрокосмоса на отделния човек, за общия му живот с птицата, растението и звездното небе. Поетическа космология.
Георги Гочев