Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Уморените коне ги убиват, нали?

Тази книга в момента не е налична.
1990
Повече информация

Романът «Уморените коне ги убиват, нали?» (1935) е първото и може би най-известно произведение на американския писател Хорас Маккой (1897—1955). Без съмнение за популярността на тази творба допринася и заснетият по нея филм с участието на Джейн Фонда в главната роля. Но още далеч преди създаването на филма, още преди в САЩ да забележат оригиналния белетристичен талант на Хорас Маккой, във Франция писатели като Андре Малро, Жан-Пол Сартр и Андре Жид, поразени от художествените достойнства на тази творба, я провъзгласяват за първото произведение на американския екзистенциализъм.
Както в «Уморените коне ги убиват, нали?», така и в другите два романа — «Прости се с утрешния ден» и «Саванът няма джобове», включени в тома — Хорас Маккой фокусира вниманието си върху човешкото страдание, върху духовното самоунищожение, причинено от обективните реалности. Би могло да се каже, че творчеството на този американски писател е един съвременен вариант на творчеството на големия майстор на руската проза Достоевски — съвременен, защото освен сближаващите двамата автори дълбоко съчувствие към човешката съдба, драматизъм на композицията, строгост на изложението, у Маккой ще намерим още изключителна напрегнатост на действието и засилен интерес към криминалната интрига.