Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Хемус. Антология на балканската поезия

Тази книга в момента не е налична.
2007
Повече информация

Въпреки че на Балканите съществува едно богато поетично наследство, в целостта си то не е познато на балканските народи. Настоящият том, който излиза едновременно на седем балкански езика и има за цел да спомогне за по-доброто опознаване на това наследство, създавайки мост на комуникация между балканските народи, е резултат от усилията на повече от сто души от целите Балкани, едно начинание, започнало преди немалко години. Споменаваме това в началото на тази уводна бележка, за да подчертаем, че настоящият труд вдъхнови и активизира множество хора и за голям период от време. Това упорство не може да бъде случайно.

Издадената в Гърция антология е с надслов "В памет на Стефан Гечев" и включва произведения на автори от почти всички балкански страни, без Турция. Над 150 души от 7 страни са участвали в този грандиозен труд. Българската поезия е представена от 13 автори: Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Никола Вапцаров, Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов.