Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Бяла приказка

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2009
Фън Тези
Повече информация

Това уникално издание е не само сериозна антология от творби на Александър Геров, но е и до обогатено с писма до съпругата му и спомени за поета. Особено интригуващо четиво са никому неизвестните досега писма, при "поглъщането" на които се изпитва странно смущение, едва ли не гузност пред трогателната искреност и детската чистота на Геров, с която разгръща пред нас своя 37-годишен живот с Тамара, събран само в 62 ръкописни страници. Интервютата и спомените на места вървят почти като повествование, другаде поемат в критико-аналитична посока, за да уловят чудатия и противоречив образ на поета с цялата му ранимост, суетност, наивитет, прямота...
При наредбата си Марияна Фъркова ("обекти" на нейните литературни занимания са и такива отличителни за културата ни фигури като Борис Делчев и Иван Пейчев) е показала не само познаване и добросъвестно изследване на цялостното му творчество, но е постигнала и особен вътрешен вървеж, своеобразно преливане и наслагване на текстовете.
В богатия справочен апарат, полезен и за ученици, и за студенти, са включени досега неиздирени дати на написване на някои стихотворения, животописна бележка, справка за излезлите му книги, както и сведение за по-интересни публикации в периодичния печат.
Димитър Танев


Александър Геров, "Бяла приказка", съставител Мариана Фъркова, ИК „Фън Тези", С, 2009, цена 12 лв.
Геров винаги правеше сам своите антологии -в поредицата издания с едно и също заглавие -"Най-хубавото"; затова е рисково да се заемеш с подобен тип съставителство. Подборът на Мариана Фъркова издържа това трудно сравнение - плюс някои текстове, възможни само post mortem- като колекцията писма до, Тамара например. Книгата прави впечатление и с богатия си справочен апарат, както и с включените спомени за поета.
Из „Литературен вестник”