Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Винаги море ще има: Антология на световната поезия за морето

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1971
Варна