Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

inclavo

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2018
Scribens
Повече информация

Това е дълбаеща книга. Има Киркегорова ирония между редовете, има прикрита лудост, има и много тишина. Паузата в една сложна партитура понякога е по-важна от нотите. А Куманова прави точно това - играе с нотите партия шах, в която винаги има рокада. Всяка дума може да стане царица.
Нинко Кирилов