Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Инфопаяк

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1998
Лира Принт

Венчър Силк е Инфопаяк — наемен лъжец, който захранва мрежата със сензационни новини. Когато космически кораб се разбие или чуждопланетен вирус се измъкне от карантината, Силк манипулира информацията за публична консумация. Той се чувства чудесно в кожата си, докато някой не убива гаджето му.

Паяка се озовава в мрежата на свръхтехнологични преследвачи, чуждопланетни агенти и хладнокръвни убийци, без дори да знае защо.

Ключът към истината е привлекателна тайна агентка, която обръща живота и чувствата му наопаки.