Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Земя за прицел: Жребият

Тази книга е заета до 05.05.2021
2017
БГкнига
Повече информация

„Световната война, въстанията, революциите, всеобщата икономическа криза доведоха дотам народа, че хората бяха доволни, ако имат работа и изкарват насъщния хляб, независимо кой им го дава и с каква цена. Така дойдоха на власт фашизмът и Хитлер в Германия. Бяха доволни, че имат работа и никой не искаше да си мисли, че живее в една страна с невиждана дотогава диктатура, че тази страна се готви за реванш, за война с далечни цели – да завладее целия свят. Те не забелязваха или не искаха да забележат огромната полиция, разрастването на армията, антисемитските погроми, липсата на каквато и да е елементарна свобода.“

В навечерието на Втората световна война Борис Скарлатов-син гледа в перспектива. Разбира, че след войната светът ще бъде друг и едва ли ще може да се приспособи към новата обстановка. Погълнат изцяло от Банката, той продължава да брани отдадено не само благосъстоянието ѝ, но и собственото си достойнство… А битката отново се води на два фронта. Ще успее ли Борис да запази не само институцията, но и най-близките си хора? И какво ще реши да пожертва в името на целта?