Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Неуговорени срещи

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1984
Повече информация

Космическа среща на човека… с човешките проблеми – Огнян Сапарев (предговор)
Пикник край пътя (прев. Милан Асадуров)
Охлюв на стръмното (прев. Агоп Мелконян)
Бръмбар в мравуняка (прев. Милан Асадуров)
Милиард години до свършека на света (прев. Агоп Мелконян)