Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Сенки от плът

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1999
Ерато
Повече информация

Сборник с фантастични и реалистични разкази и хумористичната повест „Убийство в Ню Бабилон“.

Съдържание
Там, тогава..................................... 3
Най-красивият мъж........................ 11
Един толкова сантиментален човек... 18
Сонатина от Равел.......................... 38
Нищо повече от въпрос................... 44
Само двама................................... 52
Убиецът на добрата вест.............. 65
Сенки от плът............................... 67
Аз съм идващата пролет............... 87
Движение и болка......................... 91
Една криволичеща пътека за отвъд. 107
Свята пръст..................................... 120
Нагоре по стъпалата към Бога......... 130
Убийство в Ню Бабилон (повест)...... 141