Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Пътят към Тива

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
Парадигма
Повече информация

Романът „Пътят към Тива“ се занимава с една нетипична, но актуална тема дотолкова, доколкото всеки по един или друг начин – поне според психоанализата на Фройд – е свързан с нея, а именно темата за Едип. Романът обаче не акцентира върху психоанализата, а ни отвежда в Античността. Тя предлага нов прочит на мита за Едип, чрез който търси причината за човешките дела, за нещастията и за това какво е съдбата. Сюжетът проследява детството и младостта на Едип до стигането му в Тива като се редуват епизоди от житейските перипетии на двамата главни персонажи – Едип и жрицата Дора. Третата част на романа осъществява връзката на събитията с настоящето.

„Пътят към Тива“ започва със свещен лов в Ефес, по време на който Едип губи приятел и тази загуба го белязва като личност. След години на пир младият мъж чува, че не е син на баща си и тръгва към светилището в Делфи, където научава страшно пророчество. Едип се превръща в скитник, за да избегне сбъдването на предсказанието...