Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Емигрант

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Повече информация

Родината е тук, а аз съм някъде там. Далече.
И като много други емигранти не знам правилния
път.
Не го знам, но обичам. Обичам тази чудна земя
и този отруден и добър народ. Моят народ.
Единственият!

Мартин Ралчевски