Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Любов на площада - избрано

Тази книга е заета до 02.11.2021
2017
Жанет 45
Повече информация

Сборникът "Любов на площада" съдържа стихотворения, писани през последните 37 години. В първата част Любов стихотворенията са предимно посветени на конкретни хора, а във втората част На площада - на конкретни политически събития и факти: от "Предчувствие за тържество" (1980) до "Внезапно" (2016). В третата част Бог са събрани мистично-философски стихотворения. В четвъртата Пейзажи на неизвестен майстор - стихотворения, писани в класическа форма. И най-накрая, в Черна книга стиховете са посветени на изчезващи земни видове, включително човека.

"Да изкрещиш тишината -
да съзреш незримото -
да целунеш отминалото.
Да кажеш гласно това,
което не може да се каже.
Поезията е любов на площада."