Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Конспирацията Караваджо

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Повече информация

1608 Микеланджело Меризи да Караваджо, велик италиански художник за своето време, е отлъчен от Ордена на рицарите на св. Йоан в Малта. като обект на таен слух, неговото престъпление остава строго пазена тайна.
2014 Две тела са открити в Лондонската картинна галерия - голи, приседнали гръб в гръб, вързани здраво един за друг с тел за картини. Близнаци са - успешни търговци на картини - техните брутални убийства се свързват с мистериозното изчезване на две от творбите на художника Караваджо.
Следователите са объркани и разчитат на експерта по изкуства - Гил Екхарт - да им помогне преди убиецът да предприеме нови действия. Търсенето на улики го отвежда от бляскавия Ню Йорк до катакомбите на Палермо. Екхарт открива, че на най-високите нива в света на изкуството доброто и лошото често са обрисувани с една и съща, окървавена, четка.