Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Преди да падне здрач

Тази книга е налична в читАлнЯта.
0000
Интенс

Дългоочакваният нов роман на Майкъл Кънингам носи характерните черти на неговото писане и не е трудно да бъде разпознат. Най-близо e от една страна до Часовете заради силните си литературни обвързаности, а от друга до Плът и кръв заради прецизното изследване на вътрешния свят на семейството и неговите съкрушени членове…
Кънингам отново е създал силно нюйоркска творба, в която битието на един отдаден на изкуството мъж на 44 години се оказва не просто преобърнато заради брата на съпругата му… Питър е заплашен да погледне на съществуването си през призмата на безжалостни метафизични въпроси, след които със сигурност животът му няма да е същият.