Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Кръгът на боговете ; Избрани разкази

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Сиeла

Й. М. А. Бисхьовел /1939/ е сред най-известните и талантливи съвременни прозаици в нидерландската литература. Наложил се през 70-те години, като много автори от този период, се стреми да разруши общоприетите табута на консервативното общество, да постави под въпрос условностите на живота и литературата.
Присъщи на творчеството му са съзнателно търсените различни литературни технки, иронията, пародията, понякога сюрреалистичният поглед, философският фон, всичко това - парадоксално съчетано с характерната холандска трезвост и фотографски реализъм.