Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Лили Чудото открива Америка

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
A&T Publishing Ltd.

Малкият брат на Лили, Леон, ще открие Америка като един истински Христофор „Колумниус"...

Докато Лили Чудото седеше в стаята си чу силни викове от стаята на Леон. Нахлувайки там двамата се впуснаха в страхотно морско приключение. - Ай, ай! Вдигаме котва..