Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Етимологики (1996-2016)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Жанет 45
Повече информация

Тази книга проcледява пътя на
една идея.
Но каква е идеята?
Знам ли...
Да се пее и пише с очи към
звездите.

Да пеем!, няма да се скапе
едничка само песента,
вдън космоса да я изпратим
с разчекнати от гняв уста.
Ани Илков