Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Тъжен край на Поликарпо Куаресма

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Огледало

„Тъжният край на Поликарпо Куаресма“ е изконно бразилска книга, дори свързана с национални исторически събития. Но в нея по чуден начин витае и магнетизъм от атмосферата на Сервантесовия „Дон Кихот“, на Достоевския „Идиот“, Ха-шековия „Швейк“, дори на... Захари-Стояновите „Записки“. Роман - социално-психологическа гротеска за това как романтик безумно чисто обичащ родината си става безсмислена жертва на изкористени съотечественици. Висок белетристичен текст, отключен виртуозно за нашия читател посредством превода и предговора на знаменития иберист Румен Стоянов.

Пламен АНАКИЕВ