Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Демиан

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008
Колибри
Повече информация

Името Демиан е близко по звучене до гръцкото „даймон“ - демон, и с него Хесе означава вътрешния глас на своя герой. Емил Синклер е отраснал и възпитан в порядъчно буржоазно семейство младеж. Неговият мистериозен съученик Макс Демиан го подтиква да не следва примера на родителите си и да намери себе си в бунта на своето поколение.