Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Стръв

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1999
Библиотека 48

Давид Албахари е един от големите съвременни писатели, а романът „Стръв" -емблематичен за сръбската литература от последното десетилетие.
„Стръв" може да бъде определен и като родова хроника, в която през „личното време" на всеки един от героите и, прозира и „историческото време".

Но "Стръв" разказва още и за сблъсъка между поколенията, за драматичните срещи на различните култури и на различните световъзприятия.

За романа „Стръв" Давид Албахари получава престижната награда за литература на Балканските народи „Балканика" 97.