Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

5.6

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Жанет 45
Повече информация

Сред младите български поети Радослав Чичев се отличава с особен финес и деликатност. Кратките му стихотворения са проблясъци в сумрачното битие на човека. Те са съчетание на стряскащата бездна на философското прозрение за крехкосттана живота, на любовта, на света и едновременно с това - пропити с изначалната радост от съществуването. Един внимателно взрян поглед - външно летлив, лек, но вътрешно събран, центриран.

С тази си книга Радослав Чичев заявява категорично присъствие в съвременната българска поезия.

Силвия Чолева