Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Вечер при Клер

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Аквариус
Повече информация

Една уникална творба написана в уникален стил, който е едновременно увлекателен и неповторим. Книга, която няма да можете да оставите до самия край.

Гайто Газданов (1903-1971) се налага като оригинален и значим писател още с първия си роман "Вечер при клер" (1929 г., Париж). Преоткриването на неговото творчество съществено променя цялата картина на руската литература на ХХ век. Той е автор на близо четиридесет разказа и девет романа, два от които "Призракът на Александър Волф" и "Пътища в нощта", са издадени в превод на български език.

"Във "Вечер при Клер" липсват обичайните белези на занимателното четиво и въпреки това цялата книга се чете на един дъх... Това се обяснява не само с факта, че Газданов е прекрасен и увлекателен разказвач... В романа си той е постигнал висока степен на емоционално напрежение, на което най-вече се дължи неговата прелест..."
"Газданов притежава необикновени литературни изобразителни способности, той е един от най-ярките писатели, израснали от меиграцията."
Марк Слоним

"Вечер при Клер" се движи наистина деликатно между руския автопсихологически роман и западния роман на потока на съзнанието."
Игор Сухих

"Тук (в книгите на Газданов) звучи музика, езикът звъни, излъчва светлина, дори ухае... това е истинско изкуство на словото."
Ласло Диенеш