Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Икономична класа

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Жанет 45
Повече информация

Стари и нови кратки стихотворения

СТЪЛБА

Поседнеш на стъпалото, починеш,
погледаш.
Не се взираш много, нали се качваш
за по-широк поглед.
Долу си е
зелено.
Любовта си е
на разстояние два вика.
«Да» си звъни, цикади
или шум в ушите.
«Не» пак е на по-горното стъпало.
Нагоре си е
Бездънно.