Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Зверчето в сърцето ти

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012
Сиeла
Повече информация

„Когато мълчим, сме неприятни, когато заговорим, ставаме смешни.”

Лола произхожда от бедния Юг на Румъния, мисли си, че ще избяга от мизерията, ако си намери богат мъж, а един ден увисва на въжето. Приятелите й са потресени и всячески се опитват да опровергаят версията за самоубийство. Това им коства безкрайно много. „Зверчето в сърцето ти” свидетелства за това, как не можеш да се справиш с живота, независимо от опитите да се приспособиш, продавайки се, или да се съпротивляваш, като нарушаваш нормите; за това как в крайна сметка „всеки се превръща в недоразумение за самия себе си”. Херта Мюлер описва едно общество, което е достигнало дъното заради тоталитарната власт и бедността: „Когато мълчим, сме неприятни, когато заговорим, ставаме смешни.”