Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Пясъчен часовник

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Факел Експрес
Повече информация

Син на черногорка и на "изчезнал" в Освиенцим унгарски евреин, Данило Кип (1935-1989) е един от онези творци, без които описанието не само на несъществуващата вече югославска литература, но и на целия минал век изглежда немислимо.

"Пясъчен часовник" (1972) е последният и най-сложно изграден роман от една семейна трилогия , в която поетическото пресътворяване на изгубения баща представлява единствения достоен човешки опит за откриване на личен смисъл в свят, където смисълът е persona non grata.

Самият Киш определя романа си като "съвършен процеп" и "Пясъчен часовник" действително е това - книга Изход, която като в стихотворение на Махмуд Даруиш е същевременно Вход...

Към Сътворението на един по-друг свят...

Към Сътворението на един по-друг Създател...