Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Моят роден град София

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012

Крикор Асланян е роден в гр.София през 1936 ж. Завършил е френска фиолология в СУ "Климент Охридски" и външнотърговска академия в гр. Москва.

Цял живот е живял в София и е видял много метаморфози - как изчезнаха цели улици, пасажи, как хората се промениха. Пише за родния си град само от любов към него.

В книгата на своите спомени Крикор Асланян разказва за живота в някогашна София и за самия град - такъв, какъвто го е изживял и видял лично.