Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Нови сонети

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2003
Нов Златорог

Нови сонети с пет илюстрации на Николай Панайотов 

Само роден голям поет маже да достигне до такива дълбочини. Може да прочетеш десетки философски съчинения и нито едно от тях да не те насочи към собствения ти микрокосмос, така както прави това поезията на Кирил Кадийски. Тя не е никак лека за възприемане и разбирам онези, които не я разбират. Но онзи, който издържи първите изпитания на духовността си при срещата с прозренията на поета, ще бъде многократно възнаграждаван за трудното пътуване към себе си — защото това е най-изненадващо-плодотворното извисяване над ежедневните амбиции и суети. Защото отговорите на всички "вечни" въпроси са вътре, а не вън от нас. И колкото повече от нас търсят отговорите им вътре в себе си, толкова по-малко място ще има за лъжата вън от нас. Защото микросветът на Кадийски е опозиция на глобалното село, в което се превърна светът след взрива на новите технологии. Той е отрицание на всекидневно тиражираните за секунди лъжи или неистини, удобно запълващи увеличаващия се духовен вакуум на днешната цивилизация...

Светлозар Жеков