Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Зелената система на София. Урбанистични аспекти

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2001
Пенсофт

В книгата се разглежда възникването и развитието на зелената система в
урбанистичната теория и практика. Анализират се научно-теоретичните,
проектно-експерименталните и законодателно-нормативните предпоставки
за развитие на зелените площи и зелените системи в България.