Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Вкъщи всички вечерят отделно

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2016
Повече информация

"Дебютната стихосбирка на Анна Лазарова внимателно подрежда приборите за хранене: ножовете служат при ритуалите на семейното (без)действие, вилиците сочат вертикалите на трансцендентните измерения, а лъжиците дълбаят скривалища за любовта и въображението. "Вкъщи всички вечерят отделно" оголва треакториите на болезненото, на праха и забравата, като минава отвъд тях с една нова зрялост. Внимавайте - финалите й режат."
- Камелия Спасова