Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Картаген

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2000
Жанет 45

"Картаген" е мястото, в което Георги Борисов съсредоточава постиженията от своя досегашен поетически опит. Георги Борисов (р. 1950) е един от най-талантливите автори, дебютирали към края на 70-те години. Това е важно за българската литература поколение, важен е и самият исторически момент, в който българският читател (от 80-те години) започна да чете поезия и да се увлича по нея. Но със своята поезия Георги Борисов не пренася постиженията на онази успешна стилистика от вчера, а я развива, населва я с нова фигуративност, зарежда я с изненади и изострени парадокси. Тук могат да се прочетат избрани стихове и поеми от книгите му "По пладне, някъде в началото" (1977), "Оставете човека" (1981), "Врати" (1986), "Пришълец" (1992) и "Живият бог" (1997), както и някои най-нови творби, невключвани в предишни книги.